Altijd dat geluid in je oren

Altijd dat geluid in je oren

Fluiten, zoemen, sissen, brommen… Hoor jij dat ook?
Veel mensen horen geluiden die niet van buitenaf komen. De geluiden lijken in je eigen hoofd of je oren te ontstaan, want een ander hoort ze niet. Deze klachten worden aangeduid met tinnitus of oorsuizen.

Tinnitus komt in veel variaties voor. De een kan ‘zijn’ geluiden prima negeren of naar de achtergrond plaatsen, maar bij de ander wordt zijn leven erdoor beheerst. Heb je last van relatief zachte tinnitusgeluiden, dan kun je daar overdag waarschijnlijk vrij goed mee leven. Je bent eraan gewend. Maar als je ‘s avonds wilt ontspannen in een stille omgeving, kun je de geluiden opeens als vreselijk hinderlijk ervaren.

Tinnitusgeluiden worden constant of met tussenpozen waargenomen en ze kunnen wisselende sterktes hebben. Je kunt last hebben van maar één geluid, maar ook van een combinatie van tinnitusgeluiden zoals gebrom, geruis, gesuis, gepiep, gebonk, geklop, geratel of geknars.

Oorzaken van oorsuizen

De precieze oorzaak is vaak onbekend. Tinnitus hangt wel vaak samen met oorzaken als:

 • schade aan het gehoor na langdurig lawaai,
 • vormen van stress, waar andere mensen hoofdpijn of vastzittende schouders krijgen,
 • een verwonding aan of klap tegen het hoofd,
 • ontstekingen of afwijkingen aan gebit, kaak of halswervels,
 • een prop oorsmeer in de gehoorgang,
 • oorontsteking,
 • hoge bloeddruk,
 • de ziekte van Ménière,
 • overgevoeligheid voor geluiden (hyperacusis),
 • bepaalde medicijnen,
 • hart- en vaatziekten,
 • bloedarmoede,
 • erfelijke factoren en ziekten,
 • of emotionele problemen.

Tinnitus is zelf geen ziekte maar een symptoom van een aandoening. Als de onderliggende oorzaak kan worden genezen, kan tinnitus verminderen of zelfs verdwijnen.

Ongevaarlijk maar toch ongezond

Hoe irritant tinnitus ook kan zijn, het is op zich gelukkig ongevaarlijk. Toch kan tinnitus tot ongezonde situaties en ernstige gezondheidsklachten leiden. Als je voortdurend geconfronteerd wordt met de geluiden kun je concentratieproblemen krijgen, en die kunnen weer leiden tot prikkelbaarheid en angst. Vaak gaat tinnitus ook gepaard met gevoelens van machteloosheid en neerslachtigheid.

Angst, boosheid en wanhoop staan vaak de acceptatie van het oorsuizen in de weg. Je gaat je fixeren op het oorsuizen en dan kan het een steeds dominantere plek in je leven gaan innemen. Zeker als je door de tinnitus minder (sociale) activiteiten gaat ondernemen en vaker thuiszit. Dan krijgt het oorsuizen onbedoeld nog meer negatieve aandacht en worden je klachten nog eens versterkt.

Tinnitus kan leiden tot stress en depressie. Maar tegelijk verergeren de geluiden ook weer door stress. Je kunt dan dus in een vicieuze cirkel terechtkomen. 

Bowen vermindert jouw klachten 

Tinnitus is vaak stressgerelateerd. Het is dus belangrijk dat je leert omgaan met jouw stressoren.

De zachtheid en ontspanning van Bowen hebben een positieve uitwerking op stress. Daarnaast geeft Bowen je ook inzichten. Want wie last heeft van oorsuizen, weigert vaak ook zijn eigen innerlijke stem te horen. Luistert niet meer naar wat zijn lijf hem te vertellen heeft. Hoort niet meer wat hij diep vanbinnen wil en zelf nodig heeft.

Als Bowentherapeut kan ik jou weer terugbrengen bij je eigen essentie, je kern. Zodat je weer je rust kunt voelen en ervaren.

Luister naar het fluisteren van je lichaam, dan hoeft het niet te schreeuwen.

Deel dit bericht

Meer blogs